Behandlere og kommuner er vigtige medspillere

Hos Ortos arbejder vi tæt sammen med både læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl. Det gode samarbejde er vigtigt, for at vi i fællesskab og med hver vores faglige kompetencer, kan hjælpe mennesker godt videre i livet, når de får brug for et ortopædisk hjælpemiddel.

Ortos har udelukkende autoriserede bandagister til at foretage kompente og fagligt funderede vurderinger, når nogen har brug for et hjælpemiddel. Vi arbejder ud fra et evidensbaseret grundlag og vil altid vurdere det enkelte menneskes behov. På den måde sikrer vi, at vi når frem til de bedst mulige løsninger.

Skal du henvise en patient?

Du er som læge altid velkommen til at henvise en patient til os, og du kan downloade et digitalt henvisningsdokument her.  Husk også udfyldelse af LÆ 165-blanket til kommunen.
Hvis du henvender dig direkte via mailadressen mlu@ortos.dk, sender vi gerne henvisningsblokke til dig med posten. Har du brug for en guide til henvisningsproceduren, finder du den her.

Vi byder vores samarbejdspartnere velkommen

Du er som fagperson altid velkommen til at besøge en Ortos-klinik i nærheden af dig. Vi viser gerne rundt og fortæller historierne om vores hjælpemidler. Du kan her på siden få nærmere information om kommende arrangementer for fagpersoner, og du er altid velkommen til at tage kontakt til os ved spørgsmål.

Samarbejde og service

Kan vi hjælpe hinanden med at hjælpe borgeren?

Du er velkommen til at downloade vores flyer om samarbejde og service, og vi sender også gerne en stak ud til din arbejdsplads. Henvendelse kan ske via mailadressen mlu@ortos.dk. Skriv venligst “Samarbejde og service-flyer” i emnefeltet, og husk at notere dit navn og den adresse, vi skal sende til.

Øvrige foldere/ brochurer

Har du brug for information omkring et bestemt hjælpemiddel, kan du finde information i vores forskellige foldere, som du finder her på hjemmesiden

Er du behandler, kan du have særligt gavn af vores informationsmateriale omkring korrekt påtagning af 3-punktskorsetter eller halskraver (Philadelphia Tracheotomy Collar)

Behandling med 3-punktskorset
 Behandling med halskrave

Instruktion i påsætning af halskrave

Instruktion i påsætning af 3-punktskorset