Hvad er CP – og CPOP?

Cerebral parese (CP) er det medicinske udtryk for den hjerneskade, som også går under navnet spastisk lammelse. Der er tale om en udviklingsabnormalitet, der opstår i perioden fra fostertilstand til barnets tidlige leveår. Årsagen er ofte svær at bestemme, men kan være for tidlig fødsel, små blodpropper eller infektion.

CP er et livslangt handicap, og med det følger både synlig og usynlige symptomer som fx:

Stramme muskler og muskelspasmer

Abnorme sanseindtryk og forsinket udvikling

Kognitive vanskeligheder inden for fx indlæring, sprog og tænkning

CPOP er et tværfagligt opfølgningsprogram for børn og unge med CP. Programmet monitorerer den sundhedsfaglige indsats, som børn med CP modtager, og målet er dels at optimere funktionsniveau og livskvalitet, dels at begrænse eller forhindre følgeskader.

CPOP fungerer sådan, at al viden og erfaring samles i CPOP-registret, som børn automatisk optages i, hvis de er diagnosticeret med CP og regelmæssigt følges af sygehus og kommunal fysio-/ergoterapi. I Danmark er hyppigheden 1,8 for hver 1000 levendefødte børn. Det svarer til ca. 111 nye tilfælde hvert år.

Autoriseret bandagist, Anders Tange, var med i Fredericia, da CPOP 2017 løb af stablen. Han roser årets forskere for at levere relevant og anvendelig forskning, som han nemt inddrager i sit daglige virke som bandagist. Dagens foredrag kredsede om evidens for korsettering og tidlig indgriben ift. at træne håndfunktion. I teksten som følger, ridser Anders op, hvad status er inden for disse områder og cerebral parese generelt.

Ud over Anders var fem andre Ortos-bandagister med ved CPOP 2017.

Evidens for korsettering

Trunk control er titlen på Elisabeth Rodby-Bousquets og Katina Petterssons foredrag, som netop slår fast, at korsettering bidrager til en god, stabil siddestilling. Det engelske ord trunk betyder ‘stamme’, og det giver god mening, at en solid base og rank holdning giver børnene de bedste forudsætninger for at kunne bruge deres overkrop.

 

Korsetteringen forhindrer, at børnene falder sammen, og samtidig reducerer det deres energiforbrug og mindsker risikoen for deformiteter. Dertil kommer, at det beviseligt gavner vigtige funktioner som fx børnenes:

– evne til at kontrollere hovedet

– evne til at spise og drikke

– vejrtrækning

Vi har aldrig været i tvivl, men nu er det også bevist at korsettering (skinner, korsetter og formstøbte kørestole) hjælper børn og unge med CP.

Jo før, jo bedre

Tidlig indgriben betaler sig, også når det gælder træning af håndfunktion hos børn helt ned til tremånedersalderen. Seniorprofessor, Ann-Christin Eliassen, er leder af en forskningsgruppe, som har studeret to grupper børn med unilateral CP. Testgruppen fik trænet deres håndfunktion i en tidligt alder, og klarede sig markant bedre end kontrolgruppen, som ikke modtog ergoterapi.

De gode resultater med tidlig indgriben fra ergoterapeuter vil forhåbentlig betyde, at børnenes håndfunktion er bedre, når de evt. henvises til bandagist for støtte, aflastning og korrektion senere i livet. Som det er nu, er børnenes hænder ofte hårdt ramt, når de kommer til bandagist.

Statistisk set

Når statistikkerne gøres op kan CP-registret konstatere et fald i prævalensen af CP. Der er færre forekomster af CP over en bred kam, ligesom der er færre tilfælde af den alvorlige bilaterale type, hvor både højre og venstre side af kroppen er ramt.