Dit forløb

Fra henvisning til hjælpemiddel

 

1. Du henvises til bandagist

Når du kommer til konsultation hos os, er det som regel, fordi din læge har henvist dig til bandagist. Din henvisning er en forudsætning for, at du kan ansøge din kommune om bevilling af varigt hjælpemiddel.

En anden mulighed er, at du er her som et led i din behandling på et sygehus. I så fald har du en ordination med derfra, og sygehuset betaler. Første gang du kommer til konsultation hos Ortos, vurderer en af vores bandagister, hvilket hjælpemiddel der dækker dit behov.

I visse tilfælde vil din bandagist kunne have brug for at have en dialog med andre fagpersoner, fx læger eller sagsbehandlere, omkring dig og dit hjælpemiddel. Formålet er at dokumentere og forklare sig i en fagligt relevant sammenhæng. Derfor kan du blive spurgt om at underskrive en samtykkeerklæring, der giver bandagisten lov til dette. Samtykkeerklæringen kan downloades direkte fra denne side.

 
2. Du søger om hjælpemiddel

Vi hjælper dig med at skrive ansøgningen til kommunen, fx formulerer vi de bandagistfaglige argumenter. Hvis vi skal sende ansøgningen elektronisk på dine vegne, skal du give os tilladelse ved at underskrive en fuldmagt, som kan downloades direkte fra denne side. Selve ansøgningen skal du også skrive under på.

 
3. Du giver os besked om afgørelsen

Kommunen sender afgørelsen til dig pr. brev eller e-boks, og vi får IKKE automatisk besked. Vi må først sætte din ordre i gang, når bevillingen foreligger, så det er vigtigt, at du informerer os.

Hvis du benytter dette link (send sikker mail til Ortos), kan du skrive en besked til os og vedhæfte din bevilling, som vil blive sendt via sikker mail. Ofte kan du også videresende din bevilling direkte fra e-boks. Vi kontakter dig umiddelbart efter om en tid til næste konsultation.

Værsgo at tage en forløbsbeskrivelse i din lokale Ortos

Download samtykkeerklæring/fuldmagt

Herunder kan du downloade de dokumenter, der er relevante for dig. Uanset om du selv skal bruge et hjælpemiddel eller du er værge.

Vi gør os umage – sammen med dig

Når du får lavet et hjælpemiddel hos Ortos, finder vi sammen ud af, hvad der er vigtigst for dig. Vi er ærlige om eventuelle begrænsninger, og hjælper dig med at se muligheder – og dem er der heldigvis masser af. En ting ved vi af årelang erfaring: du kan mere, end du tror.