Borgerkrig lægger sundhedssektor i ruiner

I Vestafrika midt i Sierra Leones jungle ligger Masanga Hospital. Det lyder næsten som en kronologisk fejltagelse, men Masanga var forbeholdt spedalske patienter helt frem til 1997. En brutal borgerkrig, som sønderrev landet fra 1991–2002, blev sygehusets endeligt, men for-eningen Masanga DK har taget genopbygnings-opgaven på sig og driver hospitalet i dag.

Og det er naturligvis her, Ortos kommer i spil, for Masanga hospitalet er afhængig af udenlandsk støtte til alt fra medicinsk udstyr til farbar infra-struktur og uddannelse af sundhedsfagligt personale. Den gode genbrugsvane kom i stand, da Danida henvendte sig i 2015.

De efterlyste brugte hjælpemidler til et projekt i Tanzania, og vi fik en sending af sted. Siden har vi samlet sammen, og nu kan vi også levere til Masanga, fortæller Andreas.

Arvegods fra Ortos gør lykke

Nu kan man undre sig over, at personlige hjælpemidler kan være genstand for genbrug. De er jo netop lavet på mål til deres intenderede bruger. Men i Vestafrika er efterspørgslen på ortopædiske hjælpemidler enorm af den ulykkelige årsag, at borgerkrigen har efterladt mange fysisk handicappede i sit kølvand.

Derfor er arvegods fra et dansk bandageri et rigtig godt udgangspunkt, og de brugte skinner tilpasses og finder let nye bærere på Masanga Hospital.

Hos Ortos har turnusbandagist Andreas Børresen været tovholder på projektet. Sammen med sine kolleger i Brøndby-afdelingen har han indsamlet brugte hjælpe-midler og taget kontakt til Multi-center Syd, som tager sig af logistikken.

Multicenter Syd er et renoveringsværksted, som istandsætter brugte effekter fra bl.a. hospitaler og landbrug for at pakke dem i containere og sende dem til verdens brændpunkter. De løfter opgaven i samarbejde med andre NGO’er og på vegne af private virksomheder, som donerer produkter. Projektet er finansieret af Danida.

Genbrug forudsætter kvalitet

Hele konceptet lader sig selvfølgelig gøre, fordi Ortos laver hjælpemidler af højeste kvalitet. Vores hjælpemidler er fremstillet af de bedste materialer – og endnu vigtigere – de har været i hænderne på de dygtigste teknikere, pointerer Ortos’ produktionschef, Jan Falk Villadsen. 

Derfor tåler de transporten til Vestafrika, og derfor kan de klare belastningen fra endnu en bruger.

Aflagte hjælpemidler klar til afhentning

Andreas’ søster er tovholder for et andet projekt på Masanga, så vi har en kontakt på hospitalet og alle muligheder for at binde sløjfe på historien med en opfølgning, når vores aflagte hjælpemidler igen kommer i brug.