Albueprotese / ED (Elbow disarticulation)

Albueprotese

Ved en albueamputation fjernes hele underarmen.

Denne amputation er yderst sjælden. Rent kosmetisk vil der altid være en forskydning i proportionerne, idet der skal være et albueled i forlængelse af det, som er fjernet. Dette giver en længere overarm og som følge heraf må underarmen være kortere således at den samlede armlængde passer til den anden arm.

Der stilles høje krav til vægt og funktion, som diskuteres dybdegående med brugeren. En albueprotese kan opbyges som mekanisk-, myoelektrisk-, eller som hybridprotese.

Ved førstegangsforsyning bør brugerens behov og forventninger klarlægges i et tværfagligt armproteseteam, så disse danner rammen for opbygningen af protesen.

Træningen bør foregå forbindelse med indlæggelse og i tæt samarbejde med bandagisten.

Yderligere information

– lad os hjælpe dig
til den bedste løsning!