Armproteser

En armprotese er et hjælpemiddel, der fungerer som erstatning for den del af armen, du mangler. Den vil altid blive tilpasset, så den passer til dig og dine behov.

En af de hyppigste årsager til armamputationer er ulykker/ traumatiske skader, men de kan også skyldes cancer, diabetes og karsygdomme, ligesom en manglende arm kan være medfødt.

Uanset årsagen til amputationen vil valg af protesetype altid foregå i tæt samarbejde mellem dig og din bandagist, så hylsterudformningen og funktionsdelene er optimeret til netop dine behov.

Nogle armproteser bruges hovedsageligt af kosmetiske årsager og fungerer som støtte, mens andre er langt mere funktionelle og bruges aktivt i dagligdagens gøremål.

Du er fri til at vælge Ortos

I Danmark har vi frit leverandørvalg. Det betyder, at du alene beslutter, hvilken bandagistvirksomhed, der skal fremstille dit hjælpemiddel. Det er din ret, uanset om din kommune måtte have en samarbejdsaftale med en given bandagistvirksomhed. Er du i tvivl om rammerne for det frie leverandørvalg, så ring til os og få forklaringen.

delfodsprotese grafik

Delhåndsprotese

PH (Partial hand amputation)

En delhåndsprotese er en god løsning, hvis du har fået fjernet en del af dit håndskelet. Alt afhængig af, hvor stor en del af din hånd der er tilbage, har du forskellige muligheder for proteseforsyning.

Delhåndsproteser fås både som kosmetiske, mekaniske og myoelektriske løsninger. En kosmetisk løsning af silikone vil fx kunne erstatte de yderste led på en eller flere fingre og have en støttende funktion. Samtidig er de lavet, så de ligner naturlige fingre og passer til din hudfarve.

Læs mere
delfodsprotese grafik

Underarmsprotese

TR (Transradial amputation)

Ved en Transradial/underarms-amputation fjernes dele af underarmen og hele hånden. Det betyder, at du stadig har dit skulder- og albueled tilbage.

Der er forskellige måder en underarmsprotese kan opbyges på, og derfor vil din bandagist altid spørge ind til dig og dine ønsker og behov, så I sammen kan finde frem til den løsning, der passer bedst til dig.  En underarmsportese kan opbygges som mekanisk-, myoelektrisk-, eller som hybridprotese.

Læs mere

Film: MCP Driver til tommelfinger

Film: Matteos underarmsprotese

Film: Armamputeret og dyrlæge

delfodsprotese grafik

Albueprotese

ED (Elbow disarticulation)

Hvis du har fået fjernet din underarm gennem albueleddet, kaldes amputationsniveauet elbow disarticulation. En albueprotese skal fungere som erstatning for både albueled, underarm, hånd og fingre. 

Når du skal have en albueprotese, vil din bandagist, i tæt samarbejde med dig, finde frem til, hvilket hylster, hvilken hånd og hvilken proteseopbygning, der vil egne sig bedst til dig og dine behov. Da din arm er amputeret gennem dit albueled, vil der rent kosmetisk altid være en forskydning i proportionerne. Dette sker, fordi der skal være et albueled i forlængelse af din armstump. Dette giver en længere overarm, og som følge heraf må underarmen være kortere. I sidste ende vil den samlede armlængde komme til at passe til længden på den modsatte arm.

Læs mere
delfodsprotese grafik

Overarmsprotese

TH (Transhumeral amputation)

Når du bliver amputeret gennem overarmsknoglerne, kaldes det en transhumeral amputation. Herved får du fjernet en del af overarmen og hele underarmen.

Når du skal have en overarmsprotese, stilles der store krav til bl.a. protesens vægt. Er protesen meget tung, kan den være svær at holde på. Jo bedre protesen sidder fast, og jo bedre protesehylstret passer, desto bedre kontrol har du over protesen og de funktioner, den tilbyder. Derfor er hylstertilpasningen mindst lige så vigtig som det er fx at finde den rette protesehånd.

Læs mere
Hvad kan vi hjælpe med?

Kontakt os for en samtale om vores ydelser, og om hvordan vi kan dække netop dine behov.

delfodsprotese grafik

Skulderprotese

SD (Shoulder disarticulation)

Ved en skulderamputation fjernes hele over-og underarmen, men du beholder dit skulderblad og dit kraveben. 

Når du du skal have en skulderprotese, er det vigtigt at den sidder godt fast. Da der ved en skulderamputation ikke er meget armstump tilbage, og armprotesen i sig selv har en vis tyngde, er det nødvendigt at spænde protesen fast med stropper. Skulderprotesen kan, som de fleste andre armproteser, opbygges på forskellige måder og din bandagist vil, i samarbejde med dig, finde frem til den protesetype og de komponenter, der passer bedst til dig og dine behov.

En skulderprotese laves både som kosmetiskmekanisk og myoelektrisk protese, ligesom den både kan være en funktions- og hybridprotese.

delfodsprotese grafik

Forequarter-protese

FA (Forequarter amputation)

En forequarter amputation er den mest omfattende armamputation, da dette amputationsniveau betyder, at hele armen inkl. skulderpartiet bliver fjernet. Skulderpartiet omfatter overarmen, skulderbladet og kravebenet. Det vil således være dine ribben, der danner den ydre overflade.

Når du skal have en armprotese efter en forequarter amputation, stilles der meget store krav til armprotesen, idet den holdes på plads vha. seletøj/ stropper. Protesens vægt og funktion har altså stor betydning for, hvor let det er at kontrollere protesen. I tæt samarbejde med dig vurderer din bandagist, hvordan din armprotese skal opbygges, og hvilke komponenter, den skal sammensættes af. Ofte fravælges den myoelektriske protese grundet vægten samt den noget ulogiske muskelaktivering til styring af protesen.

Læs mere

Teknisk konstruktion af armproteser

Tekst og billeder herunder giver dig et indblik i, hvordan en armprotese kan konstrueres. Både for proteser til over- og underarmsamputerede gælder det nemlig, at de kan se radikalt forskellige ud afhængigt af, hvilke formål de skal tjene, hvordan de skal hæfte på kroppen, og hvilke opgaver de skal kunne løse for brugeren. 

Dekorér din armprotese

Udtryk gør indtryk

En neutral og lidt klinisk udseende armprotese bliver hurtigt en helt anden historie, hvis den er fuld af farverige fugle, fede flyvemaskiner eller nuttede hunde. For børn gør det hele forskellen, fordi dekorationen knytter en personlig fortælling til hjælpemidlet. Barnet har selv valgt motivet, og pludselig gør armprotesens udtryk indtryk.

For nogle er det en isbryder, for andre en måde at gøre hjælpemidlet personligt. En oplagt sammenligning er forskellen mellem en hvid gipsarm og én, der er fuld af søde hilsner.

Sådan bestiller du plasttryk
  1. Scroll ned ad siden for at se hele udvalget
  2. Vælg det mønster du bedst kan lide, og notér dets navn ned – fx Farvede blomster (PT-51)
  3. Giv din bandagist besked om dit valg af mønster, næste gang du har en tid